Seputar Peradilan

NO FOTO  IDENTITAS

 01

 

 Nama : Didin Jamaludin, SH.MH

 NIP : 197504242003121005

 Jabatan : Panitera Muda Gugatan

 02

Dra. MASNIARTI 

 Nama : Dra Masniarti

 NIP : 196512281994012001

 Jabatan : Panitera Muda Permohonan

 02

SULAEMAN SYAIFUDIN SH 

 Nama : Sulaeman Syaifudin, SH

 NIP : 196803031992031001

 Jabatan : Panitera Muda Hukum

 02

DEWI INDAH KURNIAWATY SH 

 Nama : Dewi Indah Kurniawaty, SH

 NIP : 198010152007042001

 Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan

 02

 SITI MAIMUNAH S.HI

 Nama : Siti Maimunah, SHI

 NIP : 198109102006042027

 Jabatan : Kasubag Kepegawaian

03

NANI SUWARNI S.Kom M.Msi 

 Nama : Nani Suwarni, S.Kom.MMSi

 NIP : 198210182011012013

 Jabatan:  Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan